Krimuldas ev. lut. baznīca

Sigulda – Krimulda

Baznīca
Krimuldas pagasts
Objekta apraksts

Saskaņā ar Indriķa hronikas liecībām Krimuldas pusi pārvaldīja lībiešu valdnieks Kaupo, kurš ap 1200.gadu bija pieņēmis kristīgo ticību. 1203.-1204.gadā Kaupo devies uz Romu, kur ticies ar pāvestu Innocentu III, lai pastāstītu viņam par Livoniju. Krimuldas baznīca (agrāk saukta Kubeseles baznīca) dibināta 1205.gadā. Pēc tam, kad lībiešu virsaitis un ķēniņš Kaupo 1204.gada 8.septembrī atgriezās no Romas ar pāvesta Inokentija dāvanām, proti 100 zelta gabaliem, priesteris Alobrands uzcēla Kaupo novadā – Kubeselē – baznīcu. Lai arī laika gaitā Krimuldas baznīca vairākkārt postīta un atjaunota, tomēr tajā vēl aizvien ir samanāmas senā dievnama aprises. Baznīca tika atjaunota un pārbūvēta (17.gs vidus, 20.gs. sākums).

Kopš 4.gs. viena ceļa labirints kļuvis par vienu no plašāk izplatītajiem kristīgajiem simboliem cilvēka ceļam pie Dieva. Krimuldas labirints veidots pēc 13.gs. sākumā Šartras katedrāles grīdā (Francijā) ierīkotā labirinta parauga. Visa cilvēka dzīve ir ceļš pie Dieva. Ceļš pie Dieva nav plats un vienkāršs taisnvirziena ceļš. Visbiežāk tas ir ļoti šaurs un līkumains, pārbaudījumiem un pārsteigumiem bagāts. Cilvēks šo ceļu spēj mērot vienīgi ticībā, paļaujoties, ka beigās nonāks Dieva mājās un redzēs Dievu vaigu vaigā.  Pirms uzsākt ceļojumu labirintā, ieteicams pasēdēt vai, apstaigājot apkārtni, pārdomāt tos jautājumus, uz kuriem tiek meklēta atbilde, un lūgt Dievu, lai Viņš uzrunā. Labirintu parasti iet klusumā, nesteidzoties un pēc vajadzības apstājoties.
Runtiņupītes krastā uz iegarena paugura, sena pilskalna, atrodas vecā Krimuldas mācītājmāja, kuru 1775. gadā cēlis zviedru izcelsmes Krimuldas muižas īpašnieks barons Magnuss fon Helmersens. Vairākkārt pārbūvēta, tā saglabājusies līdz mūsdienām.

Kontaktpersona zīmoga saņemšanai (lūgums zvanīt iepriekš) ŠOBRĪD ZĪMOGS NAV PIEEJAMS!!! – draudzes priekšnieks Sandis +371 29137927

Karte
Galerija