Līgatne – Sigulda

27 km

Līgatne – 11 km Gančauskas – 16 km Sigulda
Posma konsultants – Vita, WhatsApp or SMS, +371 25917702, e-pasts: vitinja23@inbox.lv

27 km garais posms Līgatne – Sigulda sākas no Līgatnes Tūrisma informācijas centra. Šodien iesim pa Gaujas Nacionālo parku, lielāko daļu ceļa baudīsim mežu un iesim tieši gar Gaujas krastu.
Iesakām jau Līgatnē nodrošināties ar ūdens un pārtikas krājumu visai dienai, jo šodien ceļā nebūs iespēju tos papildināt.
Šis posms vietām sakrīt ar populāru gājēju un riteņbraucēju taku, kas ved pretēji mūsu virzienam no Siguldas uz Līgatni, tādēļ vietām redzēsim virziena rādītāju ar ejošu vīriņu, mums pretējā virzienā.
Savu ceļu sākam no Līgatnes Tūrisma informācijas centra, kur nogriežamies pa labi uz Brīvības ielu. Ejam gar Līgatnes upīti, līdz nonākam pie bijušās Līgatnes Papīrfabrikas vārtiem. Pirms vārtiem griežamies pa kreisi un kāpjam kalnā līdz Gaujas ielai. Dodamies pa labi pa Gaujas ielu 1,6 km līdz krustojumam, kur Gaujas iela nogriežas pa labi, bet mēs griežamies pa kreisi uz Dārza ielu, sekojot zīmei – “Līgatnes dabas takas”. Taču, ja ir nepieciešams veikals, tad turpinām iet taisni pa Gaujas ielu, kur pēc, apmēram, 300 m tas būs ielas kreisajā pusē. Šī ir pēdējā iespēja papildināt savus ūdens un ēdiena krājumus. Lai atgrieztos uz ceļa, šie 300 m ir jānāk atpakaļ.
Pēc 250 m, ceļam sadaloties, turamies pa labi, un turpinām iet pa Jumpravas ielu.
Apmēram pēc 1,4 km pa labi no ceļa atdalīsies taka un dodamies pa to iekšā mežā. Pēc 300 m nonākam ūdens tūristu atpūtas vietā “Katrīnas”, kur ir labierīcības un iespēja atvilkt elpu. Turpinām ceļu un nedaudz tālāk no Gaujas krasta paveras skaists skats uz Katrīnas iezi Gaujas otrā krastā.
Nākamos 1,5 km ejam pa taku tieši gar Gaujas krastu, pēdējā atpūtas vietā šķērsojot nelielu upīti pa mazu pašdarinātu tiltiņu. Turpinām iet taisni pa taku. Takai sazarojoties, griežamies pa labi, uzejot uz Botānikas takas. Šeit gājēju drošībai putnu būrītis ir marķēts ar divām zīmēm. Turpinām iet pa šo meža taku, līdz tā iznāk pļavā. Te griežamies pa kreisi, turpinot iet pa Botānikas taku, līdz taka iziet uz asfaltēta ceļa pie lauku mājām. Te griežamies pa kreisi un pēc dažiem metriem pa labi, izejot uz lielāka asfaltēta ceļa. Ejam tikai taisni, līdz asfaltētais ceļš pāriet skaistā līkumainā zemes ceļā. Turpinām iet taisni, nekur nenogriežoties. Ceļa labajā pusē atkal ir redzama Gauja.
Pēc 1 km no ceļa pa labi atzarojas taka, kas mūs ieved mežā. Taka mūs atkal aizved uz Gauju un turpmāk mēs kādu laiciņu iesim pa šo meža taku gar Gauju. Pa ceļam Gaujas malā ir atpūtas vieta, arī sausā tualete. Būs jāšķērso gan tiltiņš (kurš palu laikā var būt applūdis), gan jākāpj pa stāvām trepēm.
Pēc 3 km meža ceļš met līkumu pa kreisi par 90 grādiem un, turpinot iet, mēs drīz vien iznākam no meža pie Kristīgo nometņu atpūtas centra Gančauskas, kur iespējams saņemt gan zīmodziņu, gan nakšņot.
Turpinām iet taisni pa lauku ceļu nepilnus 2 km, pēc kāda laika izejot caur lauku saimniecību. Drīz vien no lauku ceļa pa labi atdalās mazāks ceļš, kas mūs ieved mežā. Pēc 50 m nākamajā krustojumā atkal izvēlamies ceļu pa labi, sekojot virziena rādītājam “Sigulda 9,5 km”.
Ejam 0.5 km taisni pa meža ceļu līdz krustojumam, kur no šī ceļa pa labi atdalās cits ceļš. Griežamies pa labi. Pēc 300 m nākamajā krustojumā griežamies pa kreisi un nonākam uz meža takas. Apmēram pēc 1,2 km taka met līkumu pa kreisi, lai apietu priekšā esošo lauku saimniecību. Kādu laiku ejam taisni pa taku, tad šķērsojam ceļu, kas ved uz saimniecību un turpinām iet pa taku.
Līkumainā meža taka pēc 1.5 km noved līdz koka tiltiņam pār nelielu upīti. Pārejam tai pāri un nonākam aprīkotā atpūtas vietā – Kempings Bērzi, kur ir galdi, soli, ugunskura vietas, sausā tualete un koka nojumes nakšņošanai. No atpūtas vietas taka virzās gar meža malu, attālinoties no Gaujas. Pēc 150 m šķērsojam grantētu autoceļu un turpinām ceļu pa meža taku. Pēc 600 m, kur taka pievienojas zemes ceļam, turamies pa labi pa zemes ceļu gar Gauju. Pēc 2 km šķērsojam tiltiņu un pakalnā pa kreisi no mums paliek lauku mājas. Pēc 1,1 km no ceļa pa labi atzarojas taka uz Gaujas pusi, nogriežamies pa šo taku gar Gaujas krastu.
Pēc 500 m, takai pievienojoties zemes ceļam, turpinām iet pa šo ceļu pa labi. Pēc 1 km sasniedzam tiltiņu pār Vējupīti. Mūsu ceļš ved pāri tiltiņam kā norāda virziena rādītājs “Tilts pār Gauju”. Pa taku ejam garām atpūtas vietai “Vējupīte”. Pāri Gaujai paveras skats uz Turaidas pili. Iespējams, ka vasarā pļavās aiz atpūtas vietas ierīkotas savvaļas govju ganības. Turpinām iet pa gājēju taku virzienā “Tilts pār Gauju”. Sasniedzot norādi “Tilts pār Gauju 270m ” esam pie koka kāpnēm, kas pa kreisi ved kalnā ar norādi “Krusta kalns 320m”. Kāpjam Krusta kalnā.
Pārejot pāri Krusta kalnam, sākam kāpt lejā un nākamajā krustojumā griežamies pa kreisi, lai gar kalna sānu uzkāptu Livonijas ordeņa pils kalnā. Kalna virsotnē atrodas Ordeņa pils drupas un kafejnīca. Turpinām ceļu pāri gājēju tiltiņam garām Siguldas Jaunajai pilij, cauri pils parkam uz grezniem pils vārtiem. Izejam aiz vārtiem un pēc 100 m esam atnākuši līdz baznīcas dārzam. Dodamies pa gājēju celiņu tieši uz Siguldas Evanģēliski luterisko baznīcu.
Turpinot ceļu gar baznīcu, šķērsojam Cēsu ielu un nogriežamies pa kreisi uz Raiņa ielu. Ejam pa šo ielu nākamos 800 m, līdz Raiņa ielas beidzas pie Ausekļa ielas, ko šķērsojam pa gājēju pāreju. Pa labi no mums paliek Siguldas autoosta, mums priekšā ir Siguldas dzelzceļa stacija. Pa kreisi no dzelzceļa stacijas pa gājēju pāreju šķērsojam sliežu ceļu, nogriežamies pa labi un pēc 70 m pa kreisi uz Raunas ielu. Pēc 250 m sasniedzam Siguldas katoļu baznīcu, kas ir šī posma noslēgums.

Tips
Informācija
Informācija
Web
Tālrunis