Līgatne – Sigulda

27 km

Līgatne – 11 km Gančauskas – 16 km Sigulda
Posma konsultants – Vita, WhatsApp or SMS, +371 25917702, e-pasts: vitinja23@inbox.lv

27 km garais posms Līgatne – Sigulda sākas no Līgatnes Tūrisma informācijas centra. Šodien iesim pa Gaujas Nacionālo parku, lielāko daļu ceļa baudīsim mežu un iesim tieši gar Gaujas krastu.
Iesakām jau Līgatnē nodrošināties ar ūdens un pārtikas krājumu visai dienai, jo šodien ceļā būs maz iespēju tos papildināt.
Šis posms vietām sakrīt ar populāru gājēju un riteņbraucēju taku, kas ved pretēji mūsu virzienam no Siguldas uz Līgatni, tādēļ vietām redzēsim virziena rādītāju ar ejošu vīriņu, mums pretējā virzienā.
UZMANĪBU! Šajā ceļa posmā ieviestas nelielas izmaiņas. Jauno precīzo Camino versiju var lejupielādēt GPX un KML formātā. Mēs vēl neesam paspējuši ieviest izmaiņas arī posma apraksta daļā, tādējādi dažviet var būt neliela nesakritība starp faktiskajām zīmēm uz ceļa un GPX / KML trekiem ar aprakstiem mājās lapā. Šādos gadījumos, lūdzu vadieties pēc zīmēm uz ceļa vai GPX un KML trekiem. Izmaiņas un precizējumi posmu aprakstos tiks veikti tuvākajā laikā.  Atvainojiet par sagādātajām neērtībām!

Savu ceļu sākam no Līgatnes Tūrisma informācijas centra, kur nogriežamies pa labi pa Brīvības ielu gar Līgatnes upīti līdz nonākam pie bijušās Līgatnes Papīrfabrikas vārtiem. Pirms vārtiem griežamies pa kreisi un kāpjam kalnā līdz Gaujas ielai. Dodamies pa labi pa Gaujas ielu 1,6km līdz krustojumam, kur Gaujas iela nogriežas pa labi, bet mēs griežamies pa kreisi pa Dārza ielu sekojot zīmei Līgatnes dabas takas. Pēc 250 metriem ceļam sadaloties turamies pa labi, pa Jumpravas ielu.
Apmēram pēc 1,4 km pa labi no ceļa atdalīsies taka, kas apzīmēta ar norādi Gaujmalas taka, nogriežamies pa šo taku. Pēc 60 metriem takai sadaloties turamies pa labi. Pēc 300m nonākam ūdens tūristu atpūtas vietā “Katrīnas”. Nedaudz tālāk no Gaujas krasta paveras skaists skats uz Katrīnas iezi Gaujas otrā krastā. Nākamos 1,5 km ejam pa taku tieši gar Gaujas krastu līdz taka iziet uz asfaltēta ceļa pie lauku mājām. Ejam pa šo ceļu virzienā pa labi, asfaltētais ceļš pāriet skaistā līkumainā zemes ceļā. Ejam taisni, nekur nenogriežoties. Ceļa labajā pusē atkal ir redzama Gauja.
Pēc 1 km no ceļa pa labi atzarojas taka, kas ved mežā. Griežamies pa labi un dodamies pa taku. Taka mūs aizved uz Gauju un turpmāk mēs kādu laiciņu iesim pa meža taku gar Gauju. Pa ceļam Gaujas malā ir atpūtas vieta, arī sausā tualete.
Pēc trīs kilometriem meža ceļš met līkumu pa kreisi par 90 grādiem un mēs iznākam no meža pie Kristīgo nometņu atpūtas centra Gančauskas, kur iespējama nakšņošana. Pēc 1,5 km no ceļa atdalās otrs ceļš palabi, pa kuru nogriežamies pa labi kur ceļš ieved mežā. Pēc 50 metriem nākamajā krustojumā atkal izvēlamies ceļu pa labi, sekojot virziena rādītājam Sigulda 9,5 km.
Puskilometru ejam uz priekšu pa meža ceļu līdz krustojumam, kur no šī ceļa pa labi atdalās cits ceļš. Griežamies pa labi, pēc 300 metriem nākamajā krustojumā griežamies pa kreisi un esam uz meža takas. Apmēram pēc 1,2 km taka met līkumu pa kreisi, lai apietu priekšā esošo laiku saimniecību, šķērsojam ceļu, kas ved uz saimniecību un turpinām iet pa taku.
Līkumainā meža taka pēc pusotra kilometra noved līdz koka tiltiņam pār nelielu upīti. Pārejam tai pāri un nonākam aprīkotā atpūtas vietā, kur ir galdi, soli, ugunskura vietas, sausā tualete un koka nojumes nakšņošanai. No atpūtas vietas taka virzās gar meža malu attālinoties no Gaujas. Pēc 150 m šķērsojam grantētu autoceļu un turpinām ceļu pa meža taku. Pēc 600 metriem, kur taka pievienojas zemes ceļam, turamies pa labi pa zemes ceļu gar Gauju. Pēc 2 km šķērsosim tiltiņu un pakalnā pa kreisi no mums paliks lauku mājas. Pēc 1,1 kilometra no ceļa pa labi atzarojas taka uz Gaujas pusi, nogriežamies pa šo taku gar Gaujas krastu.
Pēc 500 metriem takai pievienojoties zemes ceļam, turpinām pa labi pa šo ceļu. Pēc 1 km sasniedzam tiltiņu pār Vējupīti. Mūsu ceļš ved pāri tiltiņam kā norāda virziena rādītājs “Tilts pār Gauju”, pa taku ejam garām atpūtas vietai “Vējupīte”. Pāri Gaujai paveras skats uz Turaidas pili. Iespējams, ka vasarā pļavās aiz atpūtas vietas ierīkotas savvaļas govju ganības. Turpinām iet pa gājēju taku virzienā “Tilts pār Gauju”. Sasniedzot norādi “Tilts pār Gauju 270m ” esam pie koka kāpnēm, kas pa kreisi ved kalnā ar norādi “Krusta kalns 320m”, kāpjam Krusta kalnā.
Pārejot pāri Krusta kalnam, sākam kāpt lejā un nākamajā krustojumā griežamies pa kreisi, lai gar kalna sānu uzkāptu Livonijas ordeņa pils kalnā. Kalna virsotnē atrodas Ordeņa pils drupas un kafejnīca. Turpinām ceļu pāri gājēju tiltiņam garām Siguldas Jaunajai pilij, cauri pils parkam uz grezniem pils vārtiem. Izejam aiz vārtiem un pēc simts metriem nonākam līdz baznīcas dārzam. Dodamies pa gājēju celiņu tieši uz Siguldas Evanģēliski luterisko baznīcu.
Turpinot ceļu gar baznīcu šķērsojam Cēsu ielu un nogriežamies pa kreisi pa Raiņa ielu. Ejam pa šo ielu nākamos 800m līdz Raiņa ielas beidzas pie Ausekļa ielas, ko šķērsojam pa gājēju pāreju. Pa labi no mums paliek Siguldas autoosta, mums priekšā ir Siguldas dzelzceļa stacija. Pa kreisi no dzelzceļa stacijas pa gājēju pāreju šķērsojam sliežu ceļu, nogriežamies pa labi un pēc 70 m pa kreisi pa Raunas ielu. Pēc 250m sasniedzam Siguldas katoļu baznīcu, kas ir šī posma gals.