Kontaktinformācija

Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācija
Sandra +371 29 299555 kopēja informācija
Agita +371 29284599 info par naktsmājām
Rita +371 29112999 info par kartēm, posmiem, mājas lapu
Aija +371 26358285  info par gps marķējumu
Linda +371 26445214 starptautiskā komunikācija (angļu val.)
Zaiga +371 29116848 saziņa ar reliģiskām organizācijām
Ja jūtaties aicināts atbalstīt mūsu darbību, būsim pateicīgi par jebkuru ZIEDOJUMU!
Mūsu rekvizīti: Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācija, VRN 40008284027 Banka: a.s. Swedbank, kods HABALV22
Konts : LV60HABA0551046576979

Saziņas forma

Vārds
Kontakttalrunis ( nav obligats lauks )
Ziņojums