Mežmuižas pils un Mežmuižas ( Augstkalnes) luterāņu baznīca

Tērvete – Žagare

Baznīca
Zīmogs
Objekta apraksts

Mežmuižas pils celta neogotikas stilā, pilnībā pabeigta tikai 1912. gadā. Pils, atrazdamās ezera lēzenajā krastā, no vienas puses iežogota ar veco parku, no otras ar Ketlera laikā celto baznīcu un vecās kapsētas lielajiem kokiem. Rakstnieks Roberts Sēlis celtni raksturojis kā “vienkāršā vācu renesanses stilā” celtu ēku, piebilstot, ka tā “izstaro savādu, romantiska noguruma nokrāsu”. No 1954. gada pilī atrodas Augstkalnes vidusskola. Muižas parks ar 46 koku sugām, kura platība ir 12 ha, ir neatņemama pils sastāvdaļa. Skaistajā dzirnavu ezerā ik gadus ligzdo gulbji.
Mežmuižas ( Augstkalnes) luterāņu baznīca. Ap 1490-1530.g. Mežmuižā klejojošie mūki uzceļ koka lūgšanu namu, kurā sludina un aicina ļaudis pieņemt katoļu ticību. 1590.g. ar bruņinieku ordeņa lēmumu uzcēla mūra baznīcu. Par Elizabetes Magdalēnas līdzekļiem baznīcai 1648.g. uzlika dakstiņu jumtu, uzbūvēja torni un 14.augustā no jauna iesvētīja. Baznīcu nosauca viņas vārdā. Hercogiene Elizabete Magdalēna savā ģimenē uzaudzināja vēlāko Kurzemes hercogu Jēkabu.

Karte
Galerija