Dobele – Tērvete

25 km

Dobele – 4.5 km “Parūķis” – 6 km Krimūnas – 14.5 km Tērvete
Posma konsultants – Agita, WhatsApp vai SMS, +371 29284599, e-pasts: agita.ubele@gmail.com

Šis ir vēl viens viegls un ātri veicams posms, visu dienu iesim pa lauku ceļiem un baudīsim Zemgales līdzenumus. Pa ceļam būs pāris apdzīvotas vietas, kurās ir pārtikas veikali un atpūtas vietas.
Posms sākas bijušajā Dobeles tirgus laukumā, tagad Dobeles pilsētas centrālajā laukumā, ko šķērsojam virzienā uz Viestura ielu. No Viestura ielas pirmajā šķērsielā nogriežamies pa kreisi pa Skolas ielu. Ejam garām Dobeles mūzikas un mākslas skolai, lejā ir Bērzes upīte un dzirnavu ezers, otrā pusē redzamas Dobeles pils pilsdrupas. Apmēram pēc 250 m no Skolas ielas atdalās taka, kas ved lejup uz upi. Ejam pa taku, šķērsojam upi pa koka tiltiņu. Uzreiz aiz tiltiņa margas pa kreisi sākas koka laipām izklāta taka gar pašu upes krastu, ejam pa to nākamos 700 m līdz nākamajam tiltiņam, kur taka beidzas. Kāpjam pa trepēm augšā krastā un turpinām ceļu virzienā pa kreisi pa Zemgales ielu.
Pa kreisi no mums visu laiku atrodas kokiem apaugušie Bērzes upes krasti un pļavas. Ejam pa ielu 1 km, līdz iela beidzas pie meža, nogriežamies pa kreisi un dodamies lejā uz Bērzes upi. Pārejam pa tiltiņu pāri upei un šķērsojam Dobeles brīvdabas estrādi. Aiz estrādes ejam pa celiņu augšup, kur ir brīvdabas atpūtas vietas un āra WC. Ejam taisni nākamos 200 m, līdz nonākam pie lielākas ielas – Meža prospekta – pa kuru dodamies pa labi.
Pēc 100 m nogriežamies pa kreisi pa Priežu ielu. Pēc 400 m, Priežu ielai beidzoties, nogriežamies pa kreisi pa Sanatorijas ielu, pa kuru pēc 250 m sasniedzam Zaļo ielu, kas ārpus pilsētas ir autoceļš V1098.
Pa V1098 turpinām iet nākamos 6,5 km, šķērsojot Bērzes upi, garām atpūtas vietai Parūķis, Rūķīšu tējas ražotnei, līdz nonākam Krimūnās. Ejot pa šo ceļu, jāuzmanās no garāmbraucošām mašīnām – ceļš ir šaurs, vietām līkumains un grūti pārredzams, ar diezgan intensīvu satiksmi un šauru ceļa malu gājējiem. Ejot diennakts tumšajā laikā, obligāti jāparūpējas par atstarotājiem un lukturīšiem, lai būtu redzami autobraucējiem.
Ieejot Krimūnās, turamies uz galvenā ceļa. Tūlīt aiz Krimūnu centra kreisajā pusē atrodas Krimūnu parks ar brīvdabas estrādi un atpūtas vietām. Krimūnas pārējo ciematu vidū izceļas ar īpaši sakoptu vidi un skaistiem apstādījumiem, ir vērts uzkavēties un atpūsties skaistajā Krimūnu parkā. Ārā no Krimūnām ceļu turpinām pa V1098. Aiz parka, ceļam sadaloties, turamies pa labi, šķērsojam dzelzceļa sliedes un turpinām ceļu taisni. Pēc 1,25 km šķērsojam autoceļu P96 un turpinām iet taisni.
Pēc 1,5 km nonākam apdzīvotā vietā Akācijas. Ciematā ir neliels pārtikas veikals. Lai pie tā nonāktu, 200 m pēc upītes šķērsošanas pirmajā pagriezienā nogriežaties pa kreisi, veikals atrodas dzīvojamajās mājās aptuveni pēc 200 m. Ja nav nepieciešams veikals, turpinām iet taisni pa to pašu ceļu V1098, līdz pēc 2 km krustojumā nogriežamies pa labi. Lai būtu pārliecināti, ka nogriežamies pa pareizo ceļu, ievērojam, ka pa kreisi krustojumā paliek mājas “Panākumi”.
Nākamos 5,8 km ejam pa zemes ceļu gar lauksaimniecībā izmantotiem laukiem. Apmēram pēc 3 km izejam cauri nelielam mežiņam/ izcirtumam un turpinām iet pa to pašu ceļu. Vēl pēc 2 km pa labi no mums ir redzams ezers. Turpinām iet taisni, šķērsojam Tērvetes upīti pa tiltu un vēl pēc aptuveni 300 m krustojumā nogriežamies pa labi. Pēc 400 m nonākam krustojumā, kur turpinām iet uz priekšu pa meža ceļu, ignorējot barjeru – tā domāta automašīnām ( ja nakšņosiet LVM Tērvetes ūdenskrātuves glempingā, tad šeit jāgriežas pa labi).Esam nonākuši Tērvetes Dabas parkā, kur vēl pēc 200 m taku krustojumā pagriežamies pa kreisi.
Aptuveni pēc 400 m meža ceļš noved mūs pie auto ceļa, bet mēs, sekojot zīmei “Rehabilitācijas centrs”, griežamies pa labi un turpinām aptuveni 600 m iet pa meža ceļu. Šeit krustojumā pagriežamies pa labi. Pēc aptuveni 150 m pa labi atzarojas veloceliņš, bet mēs turpinām iet uz priekšu. Pa kreisi no mums paliek rehabilitācijas centrs. Vēl pēc 150 m mēs nonākam pie informācijas dēļa, kur nogriežamies pa labi. Turpinām ceļu tikai taisni aptuveni 450 m, kamēr nonākam pie vieniem no Tērvetes Dabas parka galvenajiem varoņiem – Lutauša un Sprīdīša.
Šeit atrodas kase, kur var iegādāties biļetes parka maksas daļas apmeklējumam, kā arī paveras skaists skats uz senlaiku koka pili. Šeit, sekojot uz ceļa staba redzamajai norādei “Autostāvvieta”, nogriežamies pa kreisi. Pēc 150 m nonākam pie kāpnītēm uz leju un, šķērsojot upīti pa nelielu tiltu, nonākam līdz vēl vienai biļešu kasei (iegādājoties šeit biļeti, var šķērsot Tērvetes upi pa Lielmātes tiltu un apmeklēt Dabas parka maksas daļu). Ejam tai garām un turpinām iet uz priekšu pa taku. Atstājam pa kreisi nelielu ūdenstilpni un pēc 300 m nonākam taku krustojumā, kur griežamies pa labi. Vēl pēc 200 m taka nogriežas lejup un pa labi, mēs šķērsojam tiltu un nonākam Annas Brigaderes muzejā “Sprīdīši”. Šeit atrodas arī kafejnīca, kurā iespējams gardi ieturēties.
Aiz “Sprīdīšu” kafejnīcas mājas, uzreiz ap stūri nogriežoties pa kreisi un pa taku šķērsojot pļavu, mēs nonākam autostāvvietā. No tās, nogriežoties pa kreisi un turpinot iet pa šosejas P103 malu, pēc 200 m nonākam Tērvetes centrā ar pāris veikaliem, Kristīnes picēriju- beķereju kur ir šī posma beigas. Aiz Spar veikala paejoties līdz netālajai Kalnamuižas baznīcai, tiksiet arī pie etapa noslēguma zīmoga.

 

Tips
Informācija
Informācija
Web
Tālrunis