Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Turna – Strenči

Apskates objekts
Objekta apraksts

Camino posms Turna – Strenči vijas caur Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu.  Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts ir vienīgā šāda veida īpaši aizsargājamā dabas teritorija Latvijā, kas aptver 457 600 ha sauszemes un 16 750 ha jūras akvatorijas, tas izveidots 1997. gadā un jau 1997. gada 15. decembrī atzīts par starptautiskas nozīmes aizsargājamu dabas teritoriju UNESCO programmas ietvaros. Tas ietver ne tikai dabas objektus, bet arī cilvēku kā vienu no dabas elementiem. Starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās vērtības rezervātā tiek saglabātas, nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību. Rezervāta teritorijā ietilpst vairāki dabas liegumi, dendroloģiski stādījumi, kā arī ģeoloģiski, ģeomorfoloģiski dabas un vēstures pieminekļi.

Galerija
Tips
Informācija
Informācija
Web
Tālrunis