Bārbeles evanģēliski Luteriskā baznīca

Brukna – Skaistkalne

Baznīca
Rīgas iela 1, Bārbele, Vecumnieku novads
Objekta apraksts

Celta 1789. gadā un pārbūvēta 1882. gadā. 1883.g. 16. oktobrī gandrīz no jauna uzbūvēto baznīcu varēja iesvētīt.
1883.g. būvētais Bārbeles baznīcas neogotiskais altāris ir viens no savdabīgākajiem sakrālas mākslas paraugiem Latvijas luterāņu baznīcās. Altāris, ko rotā 1872.gada Berlīnes mākslinieka, profesora Locillota de Marss darinātā altārglezna “Kristus pie krusta ”, ir valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Karte
Galerija