Brukna – Skaistkalne

29 km

Brukna – 12 km Bārbele – 17 km Skaistkalne
Posma konsultants – Olga, WhatsApp vai SMS, +371 26427717, e-pasts: olga.cernisova@inbox.lv

Posms vedīs pāri laukiem, caur mežiem, gar Iecavas upi. Tehniski to var sadalīt divos posmos: Brukna – Bārbele 12 km ( veikali, kafijas automāts, ēstuve,
naktsmājas ) un Bārbele – Skaistkalne 17 km.
Ceļu sākam Bruknas muižā virzoties pa kreisi uz tiltu pāri Iecavas upei.
6.3 km ejam pa zemes ceļu nekur nenogriežoties gar mājām “ Glezes”, “Mazbatari”, “Batari”, gar Zvejnieku kapiem līdz nonākam krustojumā. Pa labi aizvijas ceļš uz Jaunsauli (17 km) mēs ejam taisni sekojot norādei Gaisma (2.5 km). Pēc 200 m pa labi nogriežas ceļš uz Bārbeli (norāde 5 km) – griežamies arī mēs pa labi un turpinam aizsākto gājienu.
Nekur nenogriežoties veicam ceļa posmu 4.7 km garumā līdz nonākam pie ceļa sazarojuma. Taisni priekšā ir ceļazīme Galvenais ceļš 200 m, pa labi redzams Bārbeles baznīcas tornis. Arī mēs griežamies pa labi un dodamies tā virzienā. Pēc 300 m iznākam uz asfaltēta ceļa.
Ja vēlaties apskatīt Bārbeles Sēravotu, Ausekļa dzirnavas vai izbaudīt Bišu SPA piedāvājumu ( iespējams arī nakšņot brīvdienu mājās “Stiebriņi” ) jums jāiet tieši pāri ceļam, nedaudz jāpagriežas pa labi un jāseko norādei Sēravots.
Bet posms turpinās ar pagriezienu pa kreisi. Esam pie Bārbeles pasta un tautas nama ēkas. Pretī pāri ceļam stalti slejas baznīca. Pa labi redzami pārtikas veikali, Lavazza kafijas automāts, turpat blakus ir arī kafejnīca “Bārbelīte” ar neizsakāmi gardiem cepelīniem.
Tālāk mūsu ceļš ved taisni pāri šosejai Rīga – Skaistkalne un gar baznīcu un kapiem pa grants lielceļu turpinām savu gājienu 1.7 km taisni. Zīme – Bārbele beidzas. Acij paveras iespaidīgs skats uz Bārbeles zēnu skolas ēku ar lidmašīnu pie sienas. Skolā ir iespējams palikt pa nakti, iepazīties ar to, apmeklēt bezgala skaisto lūgšanu telpu ar stikla sienu altāra vietā, ārpusē apskatīt lidmašīnas.
Bet, ja neesat ieplānojis viesoties Bārbeles zēnu skolā, 200 m līdz tai neaizejot, tieši pirms vecām ēkām ceļa labajā pusē, gar malkas šķūnīti sākas zemes ceļš pa labi pāri laukam. Dodamies turp.
Pa šo smilšaino ceļu ejam 2.1 km. Izejot starp divām lielsaimniecībām abās ceļa pusēs, noejot lejup pa kalniņu nonākam, T veida krustojumā. Te mums jādodas pa labi, pāri grāvim.
2.7 km līkumojot ceļš vijas pāri laukiem, līdz nonākam līdz mežmalai. Ienākot mežā ceļš uzreiz sadalās, mēs dodamies pa kreisi un pēc 300 m iznākam krustojumā.
Krustojumā dodamies taisni pāri un ejot gar mājām “Zemītes”, pa egļu mežu, gar mājām “Stepiņi”, no kalna lejup pēc 2.4 km sastopamies ar upi – Iecavu. 200 m uz priekšu ceļš aizvīsies pa kreisi, bet labajā pusē jūs ieraudzīsiet iekaramo gājēju tiltu pāri upei.
Pārejot pāri tiltam griežamies pa kreisi. Pēc 1 km pie mājām “Upenieki” ceļš met līkumu pa labi. Turpinām iet pa to.
Nekur nenogriežamies, līdz pēc 1.1 km nonākam T veida krustojumā. Te griežamies pa kreisi un turpinām savu ceļu pa uzbērtu meža ceļu, ar lieliem grāvjiem abās pusēs.
2.2 km turpinām iet taisni nekur nenogriežoties līdz iznākam uz grantēta lielceļa Skaistkalne – Valle. Griežamies pa labi.
Līdz zīmei Skaistkalne pa lielceļu ejami 2 km. Pa ceļam redzēsiet norādi uz Karsta kritenenēm.
No zīmes Skaistkalne līdz apdzīvotās vietas centram vēl ejami 1.7 km. Pa ceļam redzēsiet vasaras estrādi, atjaunotu tiltu, muižas ēkas, tautas namu, dīķi, tirgus placi, veikalus, bet tieši pretī stalti debesīs sliesies Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīca. Pārejot pāri šosejai Rīga -Skaistkalne pa gājēju pāreju, nedaudz pa kreisi pa trotuāru izmetot mazu līkumiņu un pagriežoties pa labi jūs nonāksiet trepju sākumā. Tās uzvedīs jūs līdz Meinarda posma galapunktam – Skaistkalnes baznīcai.

PALDIES, ka esat izgājuši Sv. Jēkaba ceļu pa Latviju!

Buen Camino!

Tālāku informāciju lūdzam meklēt mājaslapā www.caminolituano.com