Iesūtīts: 15/06/2020

Spānijas Camino de Santiago draugu asociāciju federācijas aptauja.

SPĀNIJAS CAMINO DE SANTIAGO DRAUGU ASOCIĀCIJU FEDERĀCIJA lūdza piedalīties kopējā aptaujā ar mērķi identificēt un apzināt konkrētus Sv.Jēkaba ceļa asociācijas interesējošus punktus un izveidot par tiem plašu diskusiju, piesaistot visas ES Santjago ceļa asociācijas līdzdarboties, apkopot plašu viedokļu klāstu un argumentus, kas nosaka kopējo vai atšķirīgo viedokli par daudziem būtiskiem jautājumiem , kurus būs jārisina, atsākoties Santjago ceļa kustībai. SCAF ierosināja izmantot Covid izraisīto pauzi pārdomām, ar mērķi identificēt un atjaunot Camino universālās vērtības, kas tieši ietekmē svētceļnieku, lai veicinātu labvēlīgas iekšējās pārmaiņas, kas ir viens no svētceļojuma mērķiem, lai aizsargātu pašu Camino būtību.

Latvijas sv. Jēkaba ceļā asociācijas dalībnieki sapulcējās, lai apspriestu visus atsūtītajā anketā uzdotos jautājumus. Pēc diskusijām un vienotu uzskatu apkopošanas tika sniegtas atbildes, izklāstīti redzējumi un izteikti ierosinājumi.

Te mūsu atbildes uz dažiem svarīgiem jautājumiem:

Jautājums: Vai šodienas Camino būtu jāuzskata tikai un vienīgi par daudzkultūru satikšanās vietu, attālinoties no jebkuras ticības?
Camino Latvia: Santjago ceļā nevajag dalīt ticības un pārliecības, tautības un titulus. Neticīgais var kļūt par ticīgo un otrādi.Ceļš pieņem ikvienu, un mainās tas, kurš ir patiess.

Jautājums: Vai alberģes saimnieks “hospitalero” kā persona ir viena no svētceļojuma pamatvērtībām vai viņa pazušana nenozīmē izmaiņas šajā pozitīvajā Camino vērtējumā?
Camino Latvia: Hospitalero ir ļoti nozīmīga persona, kas ietekmē cilvēka sajūtas ceļā. Nozīme viesmīlībai, vienkāršībai, personīgai attieksmei, tradīcijām, disciplīnai. Tas ietekmē garīgo izaugsmi ceļā.

Jautājums: Kā jūsu asociācijā informējat par svētceļnieka pases nozīmību un izmantošanu?
Camino Latvia: Pase apliecina svētceļniekam drošību un aizsardzību, ja nepieciešams – atbalstu un palīdzību no ceļa uzturētājiem.