Iesūtīts: 10/04/2024

Romea Strata asambleja

Nedēļā pirms Lieldienām, 25. – 26. martā visu trīs Baltijas valstu Svētā Jēkaba ceļa asociāciju pārstāvji piedalījās partnerorganizācijas Romea Strata asamblejā vēsturiskajā Akvilejas pilsētā Itālijā, kur katra no septiņām dalībvalstīm prezentēja savu asociāciju veikumu 2023. gadā. Romea Strata ir svētceļojumu maršrutu kopums, kas ved cauri dažādām kultūras pieredzēm sākot no Baltijas jūras krastiem – Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Polijai, Čehijai, Austrijai, Itālijai, un noslēdzas Romā. Baltijas valstīs tas sakrīt ar Svētā Jēkaba ceļu. Draudzīgā gaisotnē valstu pārstāvji dalījās ar savu ceļa veidošanas pieredzi, labajām tradīcijām, izaicinājumiem un nākotnes iecerēm, pārrunāja kopīgo un atšķirīgo. Nedalītu atbalstu izpelnījās Camino Latvia videi draudzīgie dzeltenie maisiņi ceļā sastapto atkritumu savākšanai „Eju ceļu un paceļu”, kā arī Camino Ziemsvētku egles dekorēšanas tradīcija.
Tikšanās noslēdzās ar iespēju izstaigāt nelielu Romea Strata ceļa posmu starp kādreiz varenās romiešu pilsētas Akvilejas, kura lepojās ar ‘ziemeļu zelta’ – dzintara importu no Baltijas, mozaīkām klātajām villu drupām un agrīnās kristietības skaisto baziliku.
Sirsnīgs paldies Svētā Meinarda mantojuma fondam par atbalstu Camino Latvija sadarbībai ar Romea Strata!