Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”

Strenči – Valmiera

Apskates objekts
Objekta apraksts

Camino posms no Strenčiem līdz Valmierai vijas caur aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”. Tas ietver Gaujas vidusteci apmēram 140 km garā posmā un bioloģiski vērtīgās platības ap to. Ainavu apvidus kopējā platība – 21749 ha.
Šī ir unikāla teritorija gar dabisku, neregulētu upi (Gauju) ar vecupju sistēmu, botāniski vērtīgām pļavām, veciem jauktiem un lapkoku mežiem.

Galerija
Tips
Informācija
Informācija
Web
Tālrunis