Iesūtīts: 28/10/2022

Zīmogu mājiņas

2022. gadā ir izveidotas piecas vietas uz Camino Latvija ceļa, kurās katrs ceļotājs pats var iespiest zīmogu savā svētceļnieku pasē.
Pie Vangažu Ev. luteriskās baznīcas, pie Garkalnes Ev. luteriskās baznīcas, pie Carnikavas Ev. luteriskās baznīcas, pie Bērzes Ev.luteriskās baznīcas un pie Stelpes pagastmājas.
Skaistās zīmogu mājiņas veidojuši ceļa atbalstītāji.