Iesūtīts: 25/11/2023

Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācijas kopsapulce

25. novembrī notika Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācijas gada kopsapulce, kurā tika apkopots 2023. gadā padarītais un nosprausti virzieni darbam 2024. gadā. Dalībnieki apsprieda gan Camino Latvia attīstības nākotnes vīzijas, gan nepieciešamo praktisko darbu sadalījumu ceļa uzturēšanai un popularizēšanai. Svarīgākie darbības virzieni – Camino Latvijā aktīva popularizēšana, jaunu  dalībnieku piesaiste komandai, pārgājienu organizēšana dažādām interešu grupām, darbs pie naktsmāju tīkla paplašināšanas.