Iesūtīts: 16/07/2020

Ielūgums

2. augustā Valgā/ Valkā
Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociācija ielūdz jūs uz Sv. Jēkaba dienai veltītu pasākumu uz Latvijas-Igaunijas robežas

Pirms gada 25. jūlijā pie Sv. Jēkaba katedrāles Rīgā bruģī tika ielikta pirmā Sv. Jēkaba ceļa marķējuma zīme – bronzas gliemežvāks, kas apliecina Latvijas pievienošanos vēsturiskajam starptautiskajam Sv. Jēkaba svētceļojumu tīklam, kura galamērķis ir vairāk nekā 4000 km attālā Santjago de Kompostelas pilsētā Spānijā, kas no Latvijas kājāmgājējiem sasniedzama aptuveni 6 mēnešu laikā. No Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai top aptuveni 300 km garš Sv. Jēkaba ceļa Latvijas posms jeb Camino Latvia.

Šogad Sv. Jēkaba dienai veltītajā pasākumā svinīgi atklāsim Sv. Jēkaba ceļa robežstabiņu uz Igaunijas -Latvijas robežas, kuru arī rotās gliemežvāka simbols, kas ir ceļinieku orientieris Sv. Jēkaba ceļā.
Šo svinīgo brīdi atzīmēsim kopā ar:
• Valkas pilsētas domes pārstāvjiem
• Valkas un Valgas tūrisma un informācijas centra darbiniekiem
• Garīdzniekiem
Vallo Ehasalu, Harglas draudzes mācītāju
Andri Reiteru, Valkas- Lugažu un Vijciema ev. lut. draudžu mācītāju un Strenču p.n. slimnicas kapelānu
Aldi Kalcenavu, Burtnieku, Ēveles un Dikļu ev. lut. draudžu mācītāju
Ivaru Jēkabsonu, Ādažu-Carnikavas ev. lut. draudzes mācītāju
• Sv. Jēkaba ceļa asociāciju Camino Latvia, Camino Lituano, Camino Estonia, Camino Polaco dalībniekiem.

Pasākuma programma:
10.00 Dievkalpojums Valga Jaani Kirik mācītāja Vallo Ehasalu vadībā
11.00 Camino plāksnītes novietošana pie Jaani Kirik Valgā.
11.15 Svinīgs gājiens pāri robežai uz Putras kalnu Valkā.
11.30 Robežas stabiņa atklāšana, Valkas novada domes priekšēdētāja Venta Armanda Kraukļa uzruna.
12.00 Garīdznieku svētība, lūgšanas Sv. Jēkaba ceļa tapšanai
12.30 Valkas un Valgas TIC vēlējumi Sv. Jēkaba ceļa veidošanai Latvijā / Igaunijā
12.45 Sv. Jēkaba ceļa asociāciju Camino Latvia, Camino Lituano, Camino Estonia, Camino Polaco uzrunas un vēlējumi
13.15 Kopīgs pārgājiens caur Valgu un Valku 7 km., gidu stāstījums par nozīmīgākām vietām, noslēgums estrādē. Svētku kliņģeris. Sadraudzība.

Sirsnīgi gaidīti visi Sv. Jēkaba ceļa tapšanas atbalstītāji!