Jaunmārupe – Tīreļi

27 km

Jaunmārupe – 4 km Golfs klubs – 6 km Cielavas – 10 km Ložmetējkalns – 7 km Tīreļi
Posma konsultants – Anita, WhatsApp vai SMS, +371 26409909, e-pasts: ancenite@inbox.lv

27 km garais posms JAUNMĀRUPE – TĪREĻI sākas no naktsmājām Laura, Mazcenu alejā 37a, Jaunmārupē. Šajā posmā visu dienu pavadīsim mežā, cilvēkus satiekot maz vai nemaz, tāpēc, uzsākot ceļu, jānodrošinās ar ūdens krājumu visai dienai. Posms prasīs nedaudz vairāk laika kā parasti, jo vietām iesim pa mīkstu smilšu ceļu.
Izejot no naktsmājām, dodamies pa kreisi un apmēram pēc 60 metriem nogriežamies pa labi virzienā uz golfa klubu Viesturi, kas atrodas 4,1 km attālumā. Ejam pa diezgan šauru, vietām līkumainu asfaltētu lauku ceļu, kam nav gājēju ietves, tāpēc jāuzmanās no garāmbraucošām mašīnām.
Ja nenakšņojāt Jaunmārupē, tad pēc 3,2 km, nonākot apdzīvotā vietā Peles, pa labi atdalās ceļš uz 1,6 km attālumā esošo kempingu Bejas. Posms turpinās, nenogriežoties uz kempingu Bejas, un pēc 900 metriem ir golfa klubs Viesturi – pēdējā un vienīgā vieta pirms posma beigām, kur bārā iespējams iedzert kafiju, paēst vai iegādāties ūdeni. Aiz golfa kluba asfalts beidzas, tālāk ejam pa zemes seguma lauku ceļu. Abās ceļa malās ir priežu mežs, baudām klusumu un sekojam bultām, līdz pēc 5,8 km sasniedzam no pāris mājām sastāvošu ciemu Cielavas.
Krustojumā tūlīt aiz abām mājām nogriežamies pa kreisi pa vēl mazāku meža ceļu. Turpinām iet pa mežu un kāpām 3,9 km, līdz labajā pusē ir mājas un priekšā – krustojums ar nedaudz lielākas nozīmes ceļu. Šķērsojam krustojumu, turpinot ceļu taisni uz priekšu. Pēc 50 m aiz krustojuma labajā pusē būs Antiņu brāļu kapi, kur apglabāti Pirmā pasaules karā kritušie karavīri un atrodas Ziemassvētku kauju piemiņas vieta – bunkurs.
Mūsu posms turpinās pa kreisi no bunkura un piemiņas vietas, pa mīkstu smilšu ceļu. Apmēram pēc 200 metriem kāpā, kādus 10 metrus no ceļa, ir atjaunots Pirmā pasaules kara nocietinājumu fragments – trīs zemnīcas un ap 100 metrus garš nocietinājumu fragments. Laba vieta atpūtai.
Ceļa labajā pusē sākas Garā kāpa, gar kuru turpināsim iet līdz posma beigām. Vēl pēc 200 metriem no atpūtas vietas gar ceļa kreiso pusi sākas purvs, kurā ir akači, tādēļ tur iekšā iet ir bīstami, labāk turēties uz ceļa vai iet pa kāpas augšu. Pa šo ceļu nenogriežoties, turpinām nākamos 5,7 km līdz Ložmetējkalnam, kur ir atpūtas vieta, skatu tornis un sausā tualete.
Turpinām iet pa ceļu, un 1 km aiz Ložmetējkalna uzmanīgi jāseko zīmēm. Grāvim beidzoties nogriežamies no ceļa pa kreisi un ejam atpakaļ gar grāvja malu 150 m tad dziļāk mežā pa meža taku. Turpinām iet pa taku 1,3 km, tad nogriežamies pa labi un, sekojot zīmēm, pārejam 400 metrus uz nākamo meža ceļu, pa kuru ejam pa kreisi. Ja plānojat nakšņot viesu namā Aitiņlauvas, tad pēc 700 metriem sekojiet norādei un nogriezieties pa labi.
Ja turpiniet posmu uz Tīreļiem, tad pēc 400 m, ceļiem sadaloties, turamies pa labi. Vēl pēc 650 m, ceļiem sadaloties, turamies pa labi. Tīreļos ieejam pa Vidus ielu un ejam taisni, līdz sasniedzam Janas māju Vidus ielā 3, kur var iegūt zīmogu, vai ejam tām garām līdz ceļam P99, pa kuru nogriežamies pa labi.