Iesūtīts: 26/05/2021

Eiropas asociācija Romea Strata (AERS)

5. maijā Latvijas Svētā Jēkaba ceļa asociācija ar Svētā Meinarda Mantojuma Fonda atbalstu tika uzņemta starptautiskajā Eiropas asociācijā Romea Strata (AERS), kļūstot par tās pilntiesīgu dalībnieci. www.romeastrata.org
Eiropas asociāciju Romea Strata 2018. gadā izveidoja 30 dalīborganizācijas no četrām valstīm – Polijas, Čehijas, Austrijas un Itālijas, ar mērķi atjaunot un aktualizēt vēsturisko svētceļnieku maršrutu un kultūru saskarsmes un apmaiņas ceļu no Baltijas jūras līdz Romai – Romea Strata. AERS misija ir apzināt un popularizēt materiālo un nemateriālo garīgo un kultūras mantojumu, kas veidojies gadsimtu gaitā, un aptver dažādus izpausmes veidus un formas – reliģiju, arhitektūru, mākslu, mūziku, arheoloģiju, gastronomiju, viesmīlības nozari, u.c. Vēstures gaitā šis ceļš ir veicinājis tirdzniecību, garīgo un intelektuālo ideju apmaiņu, uz tā tikušas dibinātas nozīmīgas universitātes, celtas baznīcas un klosteri, sastapušies dažādi reliģiskie strāvojumi. Tas viss veido daudzslāņainu mantojumu, kuru ir mērķis aktualizēt, lai mūsdienu kontekstā veicinātu Eiropas kopīgās kultūrtelpas apziņu, vienlaikus izceļot katra reģiona un kultūrvides individuālo pienesumu un dabas vērtības. Romea Strata tapšanas process ietvers gan maršruta zinātnisko izpēti, gan praktisko marķēšanu, labiekārtošanu un reklāmu, gan starptautiskus kultūras un izglītojošus pasākumus.
AERS mērķis ir sagatavot Romea Strata sertificēšanai kā Eiropas Padomes kultūras ceļu.
Romea Strata  ceļu iezīmē starptautiski pieņemts logo, kurā ietverta dubultnozīme:
– dzeltenā bulta simbolizē ceļus no ziemeļaustrumiem uz dienvidrietumiem, Romas un Jeruzalemes virzienā, kā arī ceļu uz ziemeļrietumiem uz Santjago de Kompostelu
– mūsdienīga Akvilejas pilsētas, no kurienes aizsākās Eiropas vidienes kristianizācija, krusta interpretācija
Latvijas Svētā Jēkaba ceļš topošajā Eiropas svētceļojumu un kultūras maršrutā Romea Strata iekļaujas ar ceļa posmiem Valka-Rīga un Rīga-Skaistkalne, piedāvājot bagātu garīgo un kultūras mantojumu, ainavisku dažādību, Camino-Latvia izstrādātos GPX trekus un īpaši svētceļniekiem paredzētās nakšņošanas iespējas.